Villrein

Forvaltning,

VILLREIN

Norge har de siste bestandene av villrein i Europa. Vi har derfor et stort ansvar for å ta vare på arten og dens leveområder.

                                -Miljødirektoratet

Vest-Jotunheimen VILLREINOMRÅDE

Vest-Jotunheimen er eitt av 23 villreinområde her i landet. Det er eit av dei mindre områda med ei vinterstamme på 3-400 dyr. Denne reinstamma er etterkomarar av den siste tamreinstamma som var i området. (...)

                                   -Artikkel, Villrein.no

Vest-Jotunheim villreinområde

Vest-Jotunheim Villreinutval

Artikkel: Vest-Jotunheimen -

Norges "villaste" villreinområde?

Reinheimen-Breheimen villreinområde

Reinheimen-Breheimen villreinutval

Villrein i Sjåk Almenning

Reinheimen-Breheimen Villreinområde

I samarbeid med Sjåk allmenning, har Luster austre statsallmenning jakt i Sjåk Sør-Aust. Antalet løyver varierer, men ligg rundt 30 løyver i året. 

"(...) Med villreinjakt i Skjåk Almenning, Reinheimen og Breheimen Nasjonalpark er du nær garantert å føle deg i eitt med naturen"

- Sjåk Allmenning

villrein bukk2
villrein6
villrein bukk0
villrein bukk
villrein bukk1
villrein2
villrein3
villrein5
villrein4

Søk om reinsjakt

 
 
 
 
 
 
 
Godkjenner
 
 

STATSALLMENNINGEN SIN LØYVEUTDELING


Måten Luster Austre Statsalmenning fordeler reinsløyver føregår som følgende:


Jegere sender inn søknad om kvar dei ynskjer å jakte. Namn, epost, telefonnummer, heimeadresse og jegernummer skal inngå i søknaden. 


Ved søknadsfrist blir søknadane behandla, satt i liste og vert trekt.

Fyrst trekkes det mellom lokale fyrstegongs-jegarar under 18. Deretter resten av dei lokale jegarane.

Ved overskot av løyver vert det trekt mellom resten av jegarane. 


Utdeling av jaktkort

Jegarane vil då få tilsendt faktura og etterspørsel på diverse papir; Oppskytningsbevis, betalt jegeravgift m.m.

Når Fjellstyret får tilsendt tilstrekkelig informasjon og faktura er betalt, vil dei sende attende jegerkontrakt, informasjonsskriv og hjerneprøveutstyr m.m.


Ved angring

Om jeger ikkje skal jakte på løyvet likevell, sendes dette inn att til fjellsturet som dermed gjer same prosedyre med neste jeger på ventelista.


Dette betyr at kort frå Statsalmenningen IKKJE kan byttes privat, men går vidare til nestemann på trekt liste.


Under jakt:

Det er jegerens ansvar å ha med tilfretssillende papirer til kontrollering av oppsyn. Det er også jegerens ansvar å settje seg inn i lovverket.


Ved felling

Hugs å melde inn ved felt dyr. Det skal takast prøver av dyret som sendes med vedlagt postpose og sendelappar til vetrinærinstututtet. Kjeven skal sendes inn til Fjellstyret. Les godt gjønom tilsendt informasjonsskriv.