Startside


Luster Austre Fjellstyre har, saman med ei rekkje andre organisasjonar, sendt eit innspel til Statnett i samband med planane deira for å byggja ut kraftnettet til Årdal. Prosjektet er i ein tidleg fase (konsept-val-utgreiing). No håpar me Statnett er flinke til å involvera grunneigarar, villreininteressene, natur- og friluftslivsinteressene og andre i prosessen vidare. Innspelet kan du lesa her.Luster Austre Statsallmenning ligg midt inni den flotte Vest Jotunheimen og Breheimen, mellom høge fjell og frodige dalar.

 

Området er mykje brukt til friluftsliv som jakt, fiske, turgåing og klatring, men og som beite til husdyr.

Ein del av vatna er regulerte, men er likevel gode fiskevatn.

Luster Austre Statsallmenning