Startside

Luster Austre Statsallmenning ligg midt inni den flotte Vest Jotunheimen og Breheimen, mellom høge fjell og frodige dalar.

 

Området er mykje brukt til friluftsliv som jakt, fiske, turgåing og klatring, men og som beite til husdyr.

Ein del av vatna er regulerte, men er likevel gode fiskevatn.

Luster Austre Statsallmenning