Kontakt oss
 
 
 
 

Villreinsjakt


Skal du søke om jaktløyve på villrein hos statsallmenningen, send du inn følgende til fjellstyret:

- Fullt namn

- Heimeadresse

- E-mail

- Mobilnummer

- Fødselsdato

- Jegernummer

- Kvar du vil jakte


Fangst-rapportering


Skal du rapportere inn fangst, kan du gjere det på inatur sin nettside.


Om du ikkje kan rapportere inn på inatur eller du har spørsmål rundt rapportering av fangst, kan du følge knappen under.