Fangstrapportering

FANGSTRAPPORTERING

Ved fangst av fisk og felling av andre dyr, ynskjer me å få inn informasjon. 

Me ynskjer å veta antal og art på alle felte dyr. 

Inkluder gjerne kjønn, vekt og fangstlokalitet om du vill.


Rapporter inn fangsten på inatur sin rappoerteringside. 


Du kan ellers bruke skjema nederst på denne sida, ev. sende mail til fjellstyret@lusteraustre.no.


Du kan også fylle ut skjema på det fysiske jakt/fiskekortet og levera det i butikken Coop Marked Fortun, (gjeld berre enkelte kort som har skjema på bakside).


Takk!

KSSfjell18
KSSfjell14
fiske

ALTERNATIVT SKJEMA FOR FANGSTRAPPORTERING

 *må fylles ut

 
 
 
Aure/Ørret
Fjellrype
Lirype
Hare
Rødrev
Grevling
Mår
Røyskatt
Annet